Kategórie 

Prípravka 1 a 2:

PR 1 (od 5 do 6 rokov), PR 2 (od 7 do 8 rokov)
Kategórie prípravka 1 a 2 sú určené pre deti vo veku od 5 do 8 rokov. Tréningy v týchto vekových kategóriách sú zamerané na rozvoj základných pohybových a koordinačných schopností. Veľká časť tréningového procesu je venovaná pohybovým a špecifickým hrám slúžiacich k príprave detí na neskoršiu výuku techník taekwondo.

 

 Žiaci:

(od 9 do 10 rokov)
Podobne ako v kategórii prípravka aj v tejto kategórii sa veľký dôraz dáva na základnú pohybovú prípravu a rozvoj koordinačných schopností. V tejto kategórii sa cvičenci stretávajú už aj s nácvikom techník, základných súborných cvičení, sebaobrany ako aj základov športového zápasu. Veľký dôraz je kladený na disciplínu a etiku.

 

Kadeti:

(od 11 do 13 rokov)
Na tréningoch sa okrem rozvoja základných pohybových a koordinačných cvičení kladie dôraz už aj na technickú prípravu spolu s nácvikom špecifických prvkov Taekwondo. Dôležitá je aj kondičná príprava, ktorá sa rozvíja v rámci možností tejto vekovej kategórie. Väčší dôraz sa kladie na nácvik súborných cvičení (Poomsae), športového zápasu (Kyorugi) a sebeobrany (Hosinsul). Pri ich nácviku sú cvičenci rozdelení podľa stupňa technickej vyspelosti.

 

Juniori, seniori začiatočníci:

(od 14 rokov, do 5. Kupu)

Spočiatku je tréningová príprava zameraná na rozvoj koordinačných schopností (flexibilita, obratnosť, ...), kondičných schopností (rýchlosť, sila, výbušnosť, vytrvalosť) a nácvik základných techník Taekwondo. Po zvládnutí základov techník a pri určitej kondičnej pripravenosti sa adept bližšie zoznamuje s jednotlivými prvkami Taekwondo. Veľmi dôležitá je technická príprava, preto sa jej venuje v tejto kategórii veľa priestoru.

  

Juniori, seniori pokročilí:

(od 14 rokov, od 4. Kupu)

Tréningový proces v tejto kategórii je náročnejší, či už po fyzickej ako aj po psychickej stránke. Vo všeobecnosti sa kladie dôraz na precízne zvládnutie techniky, obratnosti, dôležitý je strečing a rozvoj kondičných schopností. V závislosti od vlastného výberu a odporúčania trénera sa cvičenci môžu zamerať vo väčšej miere na športový zápas, súborné cvičenia (Poomsae), či na rozvoj špeciálnych exhibičných techník (pokročilé techniky nôh). Výuka nie je zameraná len na rozvoj fyzických schopností ale aj na duchovný rozvoj osobnosti.

 

Tae-fit, fitness taekwondo:

 

(od 20 rokov)

Ako naznačuje názov, kategória je zameraná na  cvičencov vo veku od 20 rokov.  Tréningy sú  dva krát týždenne a zamerané na celkové zlepšenie fyzickej zdatnosti. Samozrejme s využitím všetkých prvkov taekwondo. Významnou zložkou tréningov je nácvik praktickej sebaobrany a aerobné cvičenia Taekwon-Mu (taekwondo aerobik).