Bratislava Open 2016 - Ilyo ŠKP Košice v celkovom hodnotení klubov na 2. mieste !!!

22.06.2016 11:57