Ilyo Cup 2018 - oficiálne váženie

16.11.2018 10:17

Oficiálne váženie je dnes od 18,00 do 21,00 hod. na SOŠ Železničnej (Palackého 14).
Nezabudnite si so sebou priniesť doklad totožnosti, alebo kartičku poistenca.
... týka sa to len súťažiacich v zápase
    Poomsae a Agility sa nemusia vážiť.