Matúš Horenský

15.01.2011 21:23

kategória Deti    - do 26 kg
 
2010 – Majstrovstvá SR, Rožňava, zápas 2.miesto