Prijímame nových členov vo všetkých vekových kategóriách

03.09.2018 14:07

Slovak Taekwondo Association promo video:

Taekwondo nie je len atraktívnou športovou disciplínou, kde sa naši cvičenci učia len kopať, udierať, či brániť sa proti útočníkovi, ale veľký dôraz sa u nás kladie na koncentráciu, disciplínu a rešpekt. 

Niekto u nás hľadá športovú disciplínu, ktorá je v programe olympijských hier už od roku 2000 a niekto hľadá možnosť aktívneho využitia voľného času spojeného s nácvikom čoraz náročnejších techník a pohybov. 

Taekwondo je vhodné pre všetkých, od detí (od 5 rokov) až po seniorov bez ohľadu na to, či sú zdatní, vyšportovaní, je pre tých, ktorí sa chcú niečo naučiť a zdokonaliť sa.

Tréningy u nás sú rozdelené podľa veku a technickej vyspelosti až do 7 skupín, čo výrazne skvalitňuje tréningový proces, a pod dohľadom skúsených certifikovaných trénerov

 

Rozpis tréningov >>

Kontakt >>