Ročné členské poplatky ...

06.02.2013 08:26

 

 Ročný členský poplatok do Slovenskej Asociácie Taekwondo ..... 15 EUR

 Ročný členský poplatok do Športového klubu polície Košice ...... 10 EUR

 Termín: najneskôr do 15.2.2013