Rozpis tréningov U-Chong seminár 2018

12.10.2018 08:17

Poomsae - tréning zameraný na nácvik Poomsae

Art of kicking - špeciálne techniky do láp

Kyurugi - tréning zameraný na športový zápas

Ilbo taeryon - tréning vo dvojici (Hanbon kyurugi)

Hosinsul - sebaobrana

TKD pre deti do 10 rokov - tohtoročná novinka, tréning pre najmenších :)

Repre kyurugi tréning - špeciálny tréning pre členov národného tímu kyurugi (môžu sa zúčastniť aj "nereprezentanti", min. stupeň 4.Kup)