Sára Sekelová

15.01.2011 21:17

28.09.2002, 4. Kup

2010 - 8. Sveti Nikola Open, Chorvátsko, zápas 1.miesto
2010 - Majstrovstvá SR, zápas 1.miesto, poomse 2.miesto, synchro poomse
2.miesto
2010 - Ilyo Cup, zápas 2.miesto
2010 - 4. kolo Ligy SATKD, zápas 1.miesto, poomse 1.miesto, synchro poomse
1.miesto
2010 -- účasť na 14.MEDZINÁRODNÝ U-CHONG TAEKWONDO SEMINÁR, Lipt.Mikuláš
2010 - Korčula Open, Chorvátsko, zápas 3.miesto, poomse 3.miesto
2010 - 3.kolo Ligy SATKD, zápas 3.miesto, poomse 2.miesto
2010 - 11.Belgrade Trophy, Srbsko, zápas 3.miesto
2010 - 1.kolo Ligy, zápas 3.miesto, poomse 2.miesto
2009 - Športovec roka 2009 kategória deti
2009 - Majstrovstvá SR, zápas 2.miesto, poomse 1.miesto
2009 - Ilyo Cup, zápas 1.miesto
2009 - 4. kolo Ligy SATKD, zápas 2.miesto
2009 - účasť na 13.MEDZINÁRODNÝ U-CHONG TAEKWONDO SEMINÁR, Lipt.Mikuláš
2009 - Turnaj klubu v rýchlosti,sile,obratnosti a v technike, kategória Z1
1.miesto
2009 - 3. kolo Ligy SATKD, zápas 3.miesto, poomse 3.miesto
2009 - 2. kolo Ligy SATKD, zápas 1.miesto
2009 - 1. kolo Ligy SATKD, zápas 3.miesto