Skúšky na žiacke technické stupne I.

15.12.2016 08:14

Prvá časť skúšok na žiacke technické stupne sa uskutoční v stredu 21. decembra 2016 od 16,00 hod.

Pozvánka na skúšky >>

Zoznam cvičencov 1. časti skúšok >>