Slávnostné ukončenie roku 2018

07.12.2018 12:11

Program: 

- rekapitulácia roku 2018 z pohľadu účasti na akciách klubu

- vyhlásenie najúspešnejších športovcov klubu

- vyhlásenie cvičencov roku

- kapustnica