Športový piatok s ŠKP Košice

22.08.2016 13:35

V rámci športových piatkov, organizovaných mestom Košice sa predstaví aj náš klub. 

Naša prezentácia bude pozostávať z ukážok tréningov a z krátkeho vystúpenia.

Vítaní sú všetci naši členovia vo všetkých vekových kategoriách (od prípravky až po seniorov).

Stretneme sa o 15:00 v našej telocvični. Predpokladaný koniec 18:00 hod.
Prineste si dobok, nieco na pitie, prípadne niečo ľahšie na zjedenie.
 
Viac info u trénera: 0902901640