Váženie na turnaj Falcon Cup 2019

30.01.2019 13:55

Oficiálne váženie na turnaj Falcon Cup 2019 pre členov nášho klubu bude piatok 1. decembra 2019 od 17,00 do 17,30 v našej telocvični. 

Nezabudnite si so sebou zobrať doklad totožnosti, alebo kartičku poistenca (tí ktorí nemajú pas ani OP).

Tolerancia: Seniori 200 g, Juniori a mladší 300 g