Poplatky 

 
 

 

 

 

  1 tréning 1 mesiac 5 mesiacov 10 mesiacov
1 člen 5,00 € 29,00 € 130,00 € 240,00 €
2 členovia rodiny 10,00 € 52,00 € 240,00 440,00 €
3 členovia rodiny 15,00 € 72,00 € 330,00 € 600,00 €
4 členovia rodiny 20,00 € 88,00 € 400,00 € 720,00 €

Bankový ústav: FIO BANKA 

IBAN: SK2383300000002601449566 

Do poznámky treba uviesť meno cvičenca a obdobie (mesiac, polrok, alebo rok) za ktorý je poplatok poukázaný.

Podmienky

  1. Poplatok za tréningy musí byť zaplatený najneskôr do 15. dňa v príslušnom mesiaci. V prípade, že je zaplatený poplatok na mesiac a cvičenec sa z vážnych dôvodov (zdravotné problémy...) nemôže zúčastňovať ďalších tréningov, automaticky sa mu poplatok zaráta do budúceho mesiaca a aktuálny mesiac uhradí za jednotlivé tréningy ( t.j. 5,- Eur / tréning )
  2. Ak má cvičenec uhradený polročný, alebo ročný poplatok a z vážnych dôvodov sa nemôže dlhodobo zúčastňovať tréningov, môže refundáciu poplatku konzultovať s trénerom.
  3. Zrušené tréningy (počas sviatkov a prázdnin) si môžu cvičenci nahradiť na vopred určených tréningoch.
 

 

Ročné poplatky

Zápisné 5,- EUR Po prihlásení do klubu

Slovenská asociácia taekwondo WTF 2019

20,- Eur

Najneskôr do 25.1.

Športový klub polície Košice 2019

10,- Eur

Najneskôr do 25.1.

Bankový ústav: FIO BANKA 

IBAN: SK2383300000002601449566